Apne andar se ahankar ko nikaalkar swayam ko halka karen


Apne andar se ahankar ko nikaalkar swayam ko halka karen    Views:  2,905    Published:   6 years ago     Category:   Quotes

Apne andar se ahamkar ko nikaalkar swayam ko halka karen,
kyuki uncha vo uthta hai jo halka hota hai.Tagsleave greedy ego destination

View More
Comments